Esta páxina Web é propiedade de:

Innmare Fortuna Hotel S.L.
CIF B94180403

Concepción Arenal, 11 – 36900 Marín
innmarehotel@gmail.com@gmail.com

Todos os contidos, textos, imaxes, marcas e códigos fonte son propiedade de Innmare Fortuna Hotel S.L. (en adiante Innmare Fortuna Hotel) ou de terceiros aos que se lle adquiriron os seus dereitos de explotación, e están protexidos polos dereitos de Propiedade Intelectual e Industrial.
O usuario únicamente ten dereito a un uso privado dos mesmos, sen ánimo de lucro, e precisa autorización expresa para modificalos, reproducilos, explotalos, distribuilos ou exercer calquer dereito pertencente ao seu titular.